O nás

 

Spolek GO ON si dal za cíl podporu sportovní činnost osob s tělesným, smyslovým, mentálním či jiným handicapem, ale i osob bez handicapu. Lidé s handicapem mají stiženou možnost zapojit se a podílet se na řadě činností většinové intaktní společnosti. K rozvoji současného trendu integračních snah patří nejen podpora vzdělávání a pracovního uplatnění, ale také rozvoj volnočasových aktivit. Zvláště pak sportovní činnost výrazně ovlivňuje psychický stav a zvyšuje fyzickou kondici.

Věříme se, že každý člověk, ať s handicapem nebo bez něj, má mít možnost zažívat radost z pohybu. Nezáleží na tom jestli se jedná o rozcvičku, jógu, lukostřelbu, jízdu na handbiku, kole, ... ale důležité je právě to, že něco děláme, "hýbeme se" . Pomáhá nám to se povznést nad každodenní problémy. Radost ze sportu je tím, co nás může spojit dohromady.

Hlavními činnostmi spolku jsou:

  • Rozvoj sportovní činnosti osob s handicapem i bez handicapu - v současnosti se diskutuje o termínu kvalita života a jak ji zlepšit. Domníváme se, že i přes handicap, zdravotní stav nebo sociální situaci, je nejdůležitější individuální spokojenost a radost ze života a právě tomu výrazně napomáhá sportovní činnost.
  • Podpora integrace osob s handicapem do intaktní společnosti - již od dětsví poznáváme, jak nás dokáže spojit společné prožívání her, později pak sportovní činnosti.
  • Pomoc se zajišťováním sportovní činnosti - lidé s handicapem se setkávají s řadou těžkostí, které jim brání naplno se věnovat sportu. Nejedná se pouze o aktuální zdravotní stav, ale častěji o finanční situaci. Speciální pomůcky a sportovní náčiní tvoří nemalou překážku a zátěž.

Mezi naše další činnosti patří konzultace a koučink, pomoc s organizací sportovních akcí a propagace sportu jako součást zdravého životního stylu.